Chính sách bảo mật

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

– Olagood sẽ thu thập thông tin khách hàng khi khách hàng đặt mua hàng trên trang website, liên hệ email, điện thoại hoặc đến trực tiếp cửa hàng mua hàng. Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập được từ quý khách có thể sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

+ Để cải thiện wensite được tối ưu và tốt hơn ( Dựa trên những phản hồi và ý kiến khách hàng).

+ Để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng được tốt hơn. Đáp ứng kịp thời những mong muốn của khách hàng trong thời nhanh nhất.

+ Để xử lý các tình huống giao dịch xảy ra ngoài ý muốn một cách tốt nhất.

+ Địa chỉ email mà quý khách cung cấp, có thể sẽ được sử dụng để thông báo tình trạng đơn hàng, cập nhật các thông tin mới nhất từ cửa hàng đến với khách hàng.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin.

Da cao cấp olagood.vn sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng cho khách hàng. Không sử dụng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

  1. Quyền khách hàng:

Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu olagood.vn cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin của mình nếu có nhu cầu. olagood đảm bảo tuyệt đối không sử dụng hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng sai mục đích nêu trên.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
  • Thông tin của khách hàng, dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc cho bất kỳ một tổ chức cá nhân nào khác, mà không được sự đồng ý của khách hàng.
  • Tất cả các thông tin này chỉ có thể được truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền được truy cập và được yêu cầu giữ bí mật các thông tin này.