CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

  • Thanh toán bằng tiền mặt: Nhận hàng thanh toán (COD)
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Stk: 0441000769619 – Cao Đức Giáp – Ngân hàng Vietcombank – TP Hồ Chí Minh